header banner
Default

"Iedereen heeft het erover", zegt winstgevende verkoper


Table of Contents

  Vinted deelt voortaan de gegevens van Belgische gebruikers met de fiscus. Michel is daar niet over te spreken. — © Shutterstock, Boumediene Belbachir

  Het feit dat Vinted voortaan de gegevens van Belgische gebruikers deelt met de fiscus, zorgt voor onrust bij verkopers. “Als we straks ook nog belast worden op de paar euro die we voor een kledingstuk krijgen, hoeft het niet meer.”

  Ruben Steegen

  Sources


  Article information

  Author: Jacob Obrien

  Last Updated: 1704658922

  Views: 1151

  Rating: 3.7 / 5 (42 voted)

  Reviews: 92% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Jacob Obrien

  Birthday: 1948-09-09

  Address: 66722 George Loaf, Matthewton, WI 24261

  Phone: +4326114986171423

  Job: Carpenter

  Hobby: Animation, Tea Brewing, Swimming, Photography, Playing Chess, Web Development, Stamp Collecting

  Introduction: My name is Jacob Obrien, I am a Precious, skilled, valuable, Gifted, unguarded, lively, striking person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.