header banner
Default

Tesla smadrer lademarkedet: Clever er under pres som følge af markante prisfald


Tesla har startet en benhård priskrig på det danske marked, der kan ende med at koste Clever markedsandele Foto: Michael Bager

Erhverv

Tesla smadrer lademarkedet: Markante prisfald sætter Clever under pres

fredag 1. sep. 2023 kl. 05:08

Tesla har startet en regulær priskrig på det danske lademarked for strøm. De har nu sænket prisen så markant, at Clevers abonnementsløsninger kommer under pres. Der ud over er det blevet sværere for nye aktører på markedet at levere på attraktive ladeløsninger til attraktive priser.

Annonce

Mest læste

VIDEO: Clever Køge test + Tips til lynladning af Tesla
Alex Riis

Har du læst?

VIDEO: Watch what happens once Tesla starts selling cars for $25,000, says billionaire investor Ron Baron
CNBC Television

Sources


Article information

Author: Jamie Cook

Last Updated: 1699817043

Views: 911

Rating: 4.1 / 5 (120 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Jamie Cook

Birthday: 2022-04-02

Address: 5347 Keller Gateway Suite 985, Bowmanmouth, NV 51577

Phone: +4456735612954105

Job: Paramedic

Hobby: Sailing, Surfing, Web Development, Amateur Radio, Bowling, Backpacking, Astronomy

Introduction: My name is Jamie Cook, I am a lively, talented, Colorful, proficient, risk-taking, venturesome, dazzling person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.